Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС

Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ

Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ

 

 1. Заустављање на граничним прелазима и приступ поступку подношења захтева за азил
  1. Мере пограничне контроле и приступ тражилаца азила датоj територији[1]
   1. Одредбе према Законику према шенгенским границама
    1. Улога граничних службеника у идентификовању потреба за заштитом
  2. Стандарди према ЕКЉП
   1. Операције контроле копнене границе
   2. Операције контроле границе на бродовима/поморској граници
   3. Понашање граничних службеника и позитивне обавезе
 2. Поступање на граници и разматрање захтева за азил у убрзаном поступку
  1. Убрзани поступци (члан 31. став 8. Измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила)
  2. Поступање на граници (члан 43. Измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила)
 3. Међународне транзитне зоне
  1. Према Директиви ЕУ о заједничким поступцима за признавање азила
  2. Према ЕКЉП
   1. Смештај у транзитном простору као притвор према члану 5. ЕКЉП
   2. Питања по основу члана 3.
   3. Ризици према члановима 3. и 13. услед непостојања процесних правних лекова помоћу којих би се могло оспорити смештање у транзитну зону или материјални услови које лица морају да трпе у том простору
 4. Неформално удаљење (push-back) с границе (на копну, у ваздуху и на мору) и забрана уласка
  1. Према ЕКЉП
   1. Неформално удаљење с копнених граница
   2. Неформално удаљење на мору
   3. Забрана уласка путем конфинације
   4. Забрана искрцавања

 

[1] Европска унија: Европска агенција за основна права, Приручник из европског права у области азила, граница и имиграције (EU FRA Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration) − издање за 2014, став 1.4. Контроле на граници (§1.4. Border checks).