Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС > Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ > Међународне транзитне зоне

Према Директиви ЕУ о заједничким поступцима за признавање азила

Право ЕУ тумачи захтеве за азил поднете у транзитним зонама као захтеве који спадају у категорију оних који су поднети у ситуацијама које су обухваћене „поступањем на граници” (члан 8. измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила). Стога се треба позвати на стандарде објашњене горе у пододељку 3.2.2.