Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС > Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ > Поступање на граници и разматрање захтева за азил у убрзаном поступку

Убрзани поступци (члан 31. став 8. измењене Директиве о заједничким поступцима за признавање азила)

 

Убрзани поступак по којем органи земље чланице обрађују захтев за азил јесте изричита могућност која се допушта у посебним околностима, сагласно члану 31. став 8. Директиве о поступцима. Убрзани поступак није нужно алтернатива „поступку обраде на граници” будући да је у ставу 8. разјашњено да земља чланица може прописати да се захтев за азил „разматра убрзано и/или на граници или у транзитном простору”. Стога се захтеви могу обрађивати на граници по убрзаном поступку.

Као што је горе већ истакнуто, ти поступци се уобичајено користе да би се у најкраћем могућем року решили захтеви који су очигледно неосновани и којима се покушава злоупотребити/избећи систем у различитим видовима [члан 31. став 8. тачка (а) и (б)−(г)] или које на неки други начин поднесе лице чије личне околности указују на некооперативно или активно опасно понашање [члан 31. став 8. тачке (х)−(ј)].