Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ V - ОСНОВНИ КУРС

Пето поглавље Приручника о азилу (Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Онлајн курс о азилу и миграцијама) анализира установу колективног протеривања странаца. Овај део курса је од посебног значаја за актере у систему азила у Републици Србији због тога што унутрашње право Републике Србије не регулише ово питање. Ипак, полазници курса се едукују о непосредној примени члана 4 Протокола број 4 уз Европску конвенцију о људским правима у поступцима пред домаћим органима, као и о значају стандарда Европског суда за људска права у вези са колективним протеривањем странаца за поступање надлежних органа у Републици Србији.

Уколико сте прошли кроз све теме петог поглавља и желите сада да започнете решавање онлајн теста, кликните ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар.