Библиотека

Закони

Нови Закон о странцима, Закон о граничној контроли и Закон о азилу и привременој заштити усвојени су у марту 2018. године. Тиме је започето усклађивање прописа Републике Србије са законодавством Европске уније које ће, очекује се, бити окончано до краја 2020. године.