Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ III - ОСНОВНИ КУРС

Треће поглавље Приручника о азилу (Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Онлајн курс о азилу и миграцијама) посвећено је изузетно значајном начелу забране протеривања. Анализира његову примену у складу са одредбама Женевске конвенције о статусу избеглица сагласно праву Европске уније, као и димензије начела забране протеривања из Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права. Забрана протеривања у правном поретку Републике Србије такође је сагледана кроз неколико аспеката – у контексту међународне заштите, супсидијарне заштите, стандарда у самом поступку азила и у контексту процене ризика од прогона.

Уколико сте прошли кроз све теме трећег поглавља и желите сада да започнете решавање онлајн теста, кликните ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар.