Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС > Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ

Међународне транзитне зоне

Међународне транзитне зоне[1]

 

  1. Према Директиви ЕУ о заједничким поступцима за признавање азила
  2. Према ЕКЉП
    1. Смештај у транзитном простору као притвор према члану 5. ЕКЉП
    2. Питања по основу члана 3.
    3. Ризици према члановима 3. и 13. Услед непостојања процесних правних лекова помоћу којих би се могло оспорити смештање у транзитну зону или материјални услови које лица морају да трпе у том простору

 

[1] Европска унија: Европска агенција за основна права, Приручник из европског права у области азила, граница и имиграције (Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration) − издање за 2014, став 1. тачка 5.  Транзитне зоне