О нама

Наставак пројекта - фаза 2

Период имплементације: 1. јун 2018. – 31. март 2019.
Донатори: Британска амбасада у Београду

Друга фаза пројекта „Подршка јачању управљања миграцијама и азилом у Републици Србији“ спроводи се од 1. јуна 2018. посредством Међународне организације за миграције (ИОМ) а финансира га Британска амбасада у Србији са ГБП 224.725. Будући да су у оквиру претходне фазе пројекта остварени очекивано добри резултати и да су уважене утврђене потребе, наставља се са развојем капацитета за подршку у свакодневној пракси и примену новоусвојених закона у складу са међународним и европским стандардима.

Како је на националном нивоу усклађивање националног законодавства са прописима ЕУ препознато као приоритет, а високо место заузима и потреба да се улаже у изградњу капацитета различитих институција – посебно КИРС и МУП – као и у развој међусекторских партнерстава, нагласак је стављен на унапређење знања и вештина широке групе актера за примену новоусвојених прописа у области миграција и азила (Закон о азилу и привременој заштити и Закон о странцима), као и на даљи развој кључних националних капацитета за истраживања и обуку у склопу Тренинг центра за миграције (ТЦМ).

У фокусу пројекта је јачање капацитета различитих актера који учествују у поступку азила, да разумеју нове законе и да их примењују у складу са међународним стандардима и стандардима ЕУ; хармонизација националне праксе у домену азила са новоусвојеним законским оквирима и међународним стандардима; оспособљавање запослених у Канцеларији за азил за квалитетније вођење случајева; развој инструмената који треба да служе као подршка у свакодневној пракси (Приручник и онлајн-курс о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њиховој примени и релевантности у Републици Србији).
Такође, пројекат ће допринети даљем развоју Тренинг центра за миграције. Предвиђено је успостављање и едукација групе тренера који ће унапређивати капацитете пружалаца услуга у оквиру прихватних центара и пружање подршке у даљем организационом развоју Тренинг центра за миграције, којим управља КИРС.

Период имплементације: 1. јун 2018 – 31. март 2019.
Донатори: Британска амбасада у Београду

Друга фаза пројекта „Подршка јачању управљања миграцијама и азилом у Републици Србији“ спроводи се од 1. јуна 2018. посредством Међународне организације за миграције (ИОМ) а финансира га Британска амбасада у Србији са ГБП 224.725. Будући да су у оквиру претходне фазе пројекта остварени очекивано добри резултати и да су уважене утврђене потребе, наставља се са развојем капацитета за подршку у свакодневној пракси и примену новоусвојених закона у складу са међународним и европским стандардима.

Како је на националном нивоу усклађивање националног законодавства са прописима ЕУ препознато као приоритет, а високо место заузима и потреба да се улаже у изградњу капацитета различитих институција – посебно КИРС и МУП – као и у развој међусекторских партнерстава, нагласак је стављен на унапређење знања и вештина широке групе актера за примену новоусвојених прописа у области миграција и азила (Закон о азилу и привременој заштити и Закон о странцима), као и на даљи развој кључних националних капацитета за истраживања и обуку у склопу Тренинг центра за миграције (ТЦМ).

У фокусу пројекта је јачање капацитета различитих актера који учествују у поступку азила, да разумеју нове законе и да их примењују у складу са међународним стандардима и стандардима ЕУ; хармонизација националне праксе у домену азила са новоусвојеним законским оквирима и међународним стандардима; оспособљавање запослених у Канцеларији за азил за квалитетније вођење случајева; развој инструмената који треба да служе као подршка у свакодневној пракси (Приручник и онлајн-курс о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њиховој примени и релевантности у Републици Србији).
Такође, пројекат ће допринети даљем развоју Тренинг центра за миграције. Предвиђено је успостављање и едукација групе тренера који ће унапређивати капацитете пружалаца услуга у оквиру прихватних центара и пружање подршке у даљем организационом развоју Тренинг центра за миграције, којим управља КИРС.

Статус пројекта: Текући