Библиотека

Материјали за ТОТ програм

У оквиру пројекта „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“, а у циљу реализација ТОТ програма, односно за спровођење тренинга за различите пружаоце услуга на терену, креирани су бројни корисни материјали међу којима су и приручници, практични водич, стандардне оперативне процедуре, помоћни материјали за радионичарски рад... У овом делу сајта, представљени су најкориснији материјали за рад професионалаца и пружалаца услуга. Поред материјала који су настали у оквиру пројекта и за потребе пројекта, током ТОТ програма коришћена су и документа Републике Србије и релевантних међународних организација које се баве питањима азила, миграција и избеглица.