Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС > Ситуације у којима може бити прекршено право тражиоца азила на приступ терирорији државе ради тражења заштите и легитимност таквих кршења сагласно правним инструментима ЕКЉП и праву ЕУ > Заустављање на граничним прелазима и приступ поступку подношења захтева за азил > Стандарди према ЕКЉП

Операције контроле границе на бродовима /поморској граници

У предмету Keбе и остали против Украјине (Представка бр. 12552/12), ЕСЉП је испитивао да ли се одлука украјинских власти може сматрати сагласном с Конвенцијом с обзиром да је броду на коме су се налазили спасени тражиоци азила забрањено да пристане и искрца та спасена лица, чиме је подносиоцима представке била ускраћена могућност да уђу на територију државе. У датом случају, притужбе подносилаца представке изричито су се односиле на то што украјинске власти „нису поштовале Конвенцију приликом спровођења граничне контроле” (став 75), услед чега су власти разматране у пољу дејства Конвенције јер се сматрало да нису биле у стању да „пруже одговарајућа јемства која би могла да заштите првог подносиоца представке од произвољног удаљења у ситуацији у којој је опасност (од враћања које носи собом ризике по члану 3) била стварна, непосредна и предвидљива“ (став 104). Наведени предмет нам омогућује да утврдимо начела која се односе на операције контроле границе и ЕКЉП:

 

  • О надлежности: Закључено је да је Украјина имала надлежност „од тренутка када су […] граничари ступили на брод и срели се с подносиоцима представке” (став 75). Та надлежност се односила на „могући улазак [подносилаца представке] у Украјину и остваривање с тим у вези права и слобода утврђених у Конвенцији”.

 

  • О импликацијама које је по основу члана 3. ЕКЉП имало одбијање да се изда дозвола за искрцавање: Подносилац представке је у датом предмету тврдио да је због тога што је Украјина одбила да му дозволи да се искрца био спречен да приступи поступку за одобравање азила, па је самим тим био лишен могућности да искаже своју забринутост у вези са опасностима с којима ће се суочити ако буде враћен [забрана протеривања] (став 78).

 

  • О праву на делотворан правни лек (члан 13. у вези са чланом 3) како би се оспорила одлука о забрани искрцавања: Сагласно члану 3, подносилац представке је тврдио да је одлука којом је спречен да се искрца на територију државе онемогућила његов приступ „поступку да пред домаћим институцијама оспори поступке граничара” и да му није био пружен низ процесних јемстава, укључујући „правну помоћ, услуге преводиоца или објашњење поступка који се у Украјини примењује за одобравање азила”, чиме су осујећени његови стварни изгледи да се испитају његове потребе за заштитом (став 79).