Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ II - НАПРЕДНИ КУРС

Лишење слободе сходно члану 5 ЕКЉП и ограничења слободе кретања сходно члану 2 Протокола број 4 уз ЕКЉП

Лишење слободе сходно члану 5 ЕКЉП и ограничења слободе кретања сходно члану 2 Протокола број 4 уз ЕКЉП

 1. Однос између лишења слободе и ограничења слободе кретања и значај квалификације у домаћем правном оквиру
 2. Уставне гарантије
  1. Уставне гарантије у вези са лишењем слободе
  2. Уставне гарантије у вези са ограничењем слободе кретања
 3. Ограничење слободе кретања и лишење слободе према прописима о странцима и тражиоцима азила
  1. Ограничење слободе кретања миграната и тражилаца азила
   1. Ограничење слободе кретања миграната
   2. Ограничење слободе кретања тражилаца азила
  2. Лишење слободе миграната и тражилаца азила
   1. Опште гарантије које произилазе из кривичних закона и закона о прекршајима
    1. Лишење слободе због недозвољеног преласка границе
    2. Минималне процесне и материјалне гарантије предвиђене Закоником о кривичном поступку и Законом о прекршајима
   2. Разлози за лишење слободе миграната
    1. Лишење слободе ради спречавања незаконитог уласка у земљу
    2. Лишење слободе до екстрадиције
    3. Задржавање у просторијама надлежног органа због утврђивања идентитета
    4. Задржавање у просторијама надлежног органа за обезбеђење принудног удаљења
    5. Боравак у Прихватилишту за странце
   3. Разлози за лишење слободе тражилаца азила
 4. Угрожене категорије лица
 5. Боравак у међународним транзитним зонама на аеродрому