Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ III - НАПРЕДНИ КУРС

Општа начела на којима почива право на спајање породице у међународном и регионалном праву људских права

Општа начела на којима почива право на спајање породице у међународном и регионалном праву људских права:  

 

 1. Заштита породице као ентитета
 2. Чланови породице у смислу спајања породице и неки процесни и суштински стандарди у вези са поновним успостављањем породичних веза у контексту миграција
  1. Међународни стандарди
  2. Регионални стандарди
   1. Савет Европе
   2. Правни стандарди ЕУ
    1. Спајање породице у другим инструментима ЕУ
 3. Општа начела заштите права на спајање породице избеглица
  1. Посебан положај раздвојене деце миграната у раздвојеним породицама
   1. Међународни стандарди
  2. Спајање породица миграната и тражилаца азила: стандарди заштите ЕКЉП и судска пракса ЕСЉП
   1. Уводни појмови и породични живот према ЕКЉП
   2. Општа начела и тест које ЕСЉП примењује у предметима у којима се ради о спајању породице
    1. Добровољно заснивање нове породице у земљи и намера да се тежи спајању породице
    2. Препреке за уживање породичног живота другде-приступ ЕСЉП који се развија
    3. Присуство деце
    4. Забрана дискриминације