Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ II - НАПРЕДНИ КУРС

Шта представља незаконит притвор миграната и тражилаца азила у смислу ЕКЉП

Шта представља незаконит притвор миграната и тражилаца азила у смислу ЕКЉП:

 

 1. Места и врсте притвора ограничења кретања у међународним миграцијама
 2. Врсте притвора
  1. Притвор ради спречавања неовлашћеног уласка и притвор ради процене статуса странаца
   1. Притвор у транзитним зонама
    1. Надлежност државе у транзитним зонама
    2. На аеродромима
    3. Могућност да се напусти транзитна зона
    4. Задржавање у наменски изграђеним транзитним зонама на државној граници
   2. Задржавање у полицијском притвору
   3. Задржавање на бродовима
   4. Задржавање тражиоца азила у центру за имиграциони притвор по хитном поступку одмах пошто је ушао на територију
   5. Задржавање тражиоца азила у” затвореним” прихватним центрима
  2. Притвор у циљу депортације или враћања
   1. Тражиоци азила и лица са посебним потребама у притвору до депортације
   2. Стандарди и јемства у притвору до депортације према ЕКЉП