Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ V - НАПРЕДНИ КУРС

Специфични стандарди и обзири који се примењују на делотворне правне лекове против решења о враћању или удаљењу странаца

Специфични стандарди и обзири који се примењују на делотворне правне лекове против решења о враћању или удаљењу странаца:

 1. Општа начела
 2. Шта се сматра ”враћањем” у смислу ЕКЉП за сврхе члана 13.
  1. Решења о забрани уласка (Хлаифија и други против Италије)
  2. Пресретање и спречавање уласка на територију (push-back)(Хирши Џама и други против Италије [Велико веће])
  3. Спречавање уласка на копненој граници / у транзитним зонама на аеродрому (Гебремедин против Француске)
  4. ”Даблински трансфери” у државу чланицу која се сматра надлежном (М. С. С. против Белгије и Грчке
 3. Карактеристике које правни лек треба да има како би се могао сматрати делотворним у ситуацији у којој постоје опасности по члану 2. и 3. 
  1. Право на делотворан правни лек против одлука о враћању услед којих се отвара опасност од повреде чланова 2. и 3.
  2. Правни лек са аутоматским суспензивним дејством
  3. Независни и ригорозни надзор
  4. У контексту убрзаног поступка доделе азила
 4. Право на делотворан правни лек у контексту колективног протеривања према члану 4. Протокола бр. 4