Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ III - НАПРЕДНИ КУРС

Спајање породице сходно члану 8. ЕКЉП

Спајање породице сходно члану 8. ЕКЉП

 1. Право на поштовање породичног живота и посебна заштита породице
  1. Устав Републике Србије
  2. Породични закон Републике Србије
 2. Спајање породице
  1. Закон о странцима
   1. Привремени боравак
    1. Привремени боравак по основу спајања породице
    2. Привремени боравак за члана породице странца коме је одобрен азил
    3. Привремени боравак из хуманитарних разлога
    4. Привремени боравак странца за ког се претпоставља да је жртва трговине људима
    5. Поступак по захтеву за привремени боравак
     1. Начела поступка по захтеву за привремени боравак
     2. Подношење захтева за привремени боравак
     3. Трајање привременог боравка
     4. Одбијање захтева за привремени боравак
   2. Самостални боравак
   3. Стално настањење у посебним случајевима
  2. Закон о азилу и привременој заштити
   1. Начело јединства породице
   2. Појам породице
   3. Право на спајање породице
    1. Право на спајање породице лица коме је одобрен азил
    2. Посебна права малолетног лица без пратње коме је одобрен азил
    3. Право на спајање породице лица коме је одобрена привремена заштита
 3. Раздвајање породице услед враћања и принудног удаљења
  1. Значај начела јединства породице у поступку враћања
  2. Значај начела јединства породице за одлагање принудног удаљења