Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ IV - ОСНОВНИ КУРС

Настанак и сврха правила о „сигурној земљи“

Начело „сигурне треће земље“ и „даблински“ предмети сходно праву ЕУ и пракси ЕСЉП

 

У Србији 95% захтева за азил бива одбијено по основу примене начела „сигурне треће земље“. У овом одељку представљамо релевантне стандарде у вези са применом овог начела, као и податке о томе које се земље ЕУ могу сматрати сигурним у складу са јуриспруденцијом ЕСЉП.