Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС

Оквир процесних и суштинских јемстава која важе за тражиоце азила у контексту пограничне или убрзане процедуре и у другим околностима које подразумевају прелазак границе

Оквир процесних и суштинских јемстава која важе за тражиоце азила у контексту пограничне или убрзане процедуре и у другим околностима које подразумевају прелазак границе:

  1. Стандарди и јемства ЕКЉП онако како су се развијали кроз судску праксу
  2. Стандарди и јемства према праву ЕУ
    1. Измењена Директива ЕУ о заједничким поступцима за признавање азила
    2. Директива о враћању ЕУ