У фокусу > Вести 01.11.2018.

Чланови Комисије за азил упознати са применом Закона о општем управном поступку на поступак азила

У хотелу „Envoy“ у Београду, 31. октобра 2018. године, одржана је радионица за чланове Комисије за азил „Примена Закона о општем управном поступку на поступак азила“, у оквиру друге фазе пројекта „Подршка јачању управљања миграцијама и азилом у Републици Србији“, који спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ) уз подршку Британске амбасаде у Београду.

Радионици је присуствовало пет предстаника Комисије за азил – Стана Ашанин, председница Комисије за азил и шеф Одсека за спровођење споразума о реадмисији из Министарства унутрашњих послова, проф. др Ивана Крстић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Београду, Сања Гаврановић, руководилац Групе за управне и управно-надзорне послове у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Оливера Николић, руководилац Групе за имовинско правне послове у Комесаријату за избеглице и миграције, и Љиљана Мандић, представница Управе граничне полиције.

Учеснике радионице поздравили су Тања Азањац Јањатовић, координатор програма изградње капацитета из Међународне организације за миграције (ИОМ), др Вук Цуцић, доцент на Правном факултету Универзитета у Београду и тренер на овој радионици, и Стана Ашанин, председница Комисије за азил.

„У оквиру друге фазе пројекта, у фокусу је подршка хармонизацији националне праксе институција и актера који су активни у оквиру азилне процедуре. Имали смо у виду да све инстанце – Канцеларија за азил, Комисија за азил, укључујући и Управни суд – треба да размишљају о томе како да се нови закони спроведу на најбољи начин и како да се унапреди пракса. Ове године смо уз подршку Аире центра организовали национални консултативни процес како бисмо створили простор за дискусију и анализу онога што нам доносе нови закони и њиховог утицаја на праксу. Посебна пажња посвећена је иденфитифковању изазова и дефинисању препорука усмерених на унапређење праксе“, објаснила је Тања Азањац Јањатовић.

У оквиру првог дела радионице доц. др Вук Цуцић представио је новине у Закону о општем управном поступку које су значајне за поступак азила, док је у оквиру другог дела радионице вођен разговор о конкретним правним решењима од значаја за рад Комисије за азил. Такође, дискутовало се и о проблемима са којима су се суочавали запослени у Канцеларији за азил. Између осталог, разматрана је процедура у поступцима одбацивања захтева за азил и одбијања захтева за азил, поступање првостепених и другостепених органа, редослед улагања жалбе... Било је речи и о акту који обавезује на примену концепта сигурне треће земље, повредама правила поступка, обавезујућим и необавезујућим одлукама другостепених органа...

Доц. др Вук Цуцић говорио је о усклађености Закона о управном поступку са посебним законима, временском важењу прописа, о неким од најважнијих нечела Закона о азилу и привременој заштити – начелу о помоћи странци, начелу предвидивости и начелу сразмерности – као и о питању неформалног електронског обавештавања и неформалног општења електронским путем.

По мишљењу учесника, радионица им је омогућила да значајно унапреде знање, посебно из домена имплементације нових одредаба Закона о управном поступку на Закон о азилу и привременој заштити. Позитивно су оцењени и дискусија о одредбама Закона о управном поступку и рад на конкретним случајевима са којима се у раду сусрећу запослени у Комисији за азил.