У фокусу > Вести 23.03.2018.

Похвале за Приручник и Онлајн курс о међународним и европским стандардима у области азила и миграција

Презентација Приручника о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и истоименог Онлајн курса одржана је у пуној конференцијској сали „Енвоy“, у присуству представника релевантних државних органа, међународних организација, невладиног сектора и академске заједнице. Догађај је свечано отворила Донатела Брадић, регионална менаџерка Међународне организације за миграције (ИОМ).

Првим делом догађаја, који је за циљ имао представљање Приручника, модерирала је Биљана Брејтвејт, програмска менаџерка за Западни Балкан АИРЕ центра, уредница Приручника и коауторка Онлајн курса. Приручник је, потом, детаљно представила Маркела Пападули, предавач на „Лондон Соутх Банк Универзитету“, пројектна менаџерка АИРЕ центра и једна од ауторки Приручника и Курса. Она је присутне најпре упознала са активностима АИРЕ центра, а затим је публици приближила циљеве Приручника, његову структуру, методологију и садржину.

Након званичног представљања Приручника, развила се дискусија о изазовима са којима се у свом раду сусрећу професионалци ангажовани у систему управљања миграцијама и азилом, и о значају који ће за њихово поступање имати Приручник. Коментаре су током дискусије, између осталих, изнеле Зорица Ђокић Милосављевић, председница Комисије за азил Републике Србије, и проф. др Ивана Крстић, професорка Правног факултета Универзитета у Београду, чланица Комисије за азил и једна од ауторки Приручника.

Други део догађаја имао је за циљ представљање Онлајн курса о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њиховом значају за поступање надлежних органа у Републици Србији. Радионицу су водиле Маркела Пападули и доц. др Бојана Чучковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду и коауторка Приручника. На почетку радионице представљени су основни подаци о Курсу, његови циљеви, потенцијални полазници, предности које Онлајн курс има у односу на Приручник...

Визуелна презентација Курса на онлајн платформи Тренинг центра за миграције организована је како би се он приближио потенцијалним полазницима, док је други део радионице имао за циљ представљање материје обрађене у првом поглављу Курса. Како је свако поглавље подељено на две целине, од којих се прва бави међународним стандардима и релевантном праксом Европског суда за људска права, а друга правним оквиром Републике Србије, Маркела Пападули је на изузетно исцрпан и компетентан начин приближила слушаоцима материју која се односи на структуру међународних стандарда у области азила.

Доц. др Бојана Чучковић је публици приближила материју првог поглавља која се односи на правни оквир Републике Србије, конкретно значај поштовања међународних стандарда у поступању надлежних органа Републике Србије и примену Европске конвенције о људским правима у материји азила и миграција. Анализиране су одредбе Устава Републике Србије које регулишу статус међународног права у правном поретку Републике Србије и значај праксе међународних институција које наџиру примену међународних уговора о људским правима.

Том приликом истакнуто је да праћење и позивање на праксу међународних институција, посебно Европског суда за људска права, представља обавезу за надлежне органе Републике Србије, као и да тумачење и примена унутрашњег права нису правилни и потпуни без консултовања одредаба релевантних међународних уговора којима се Република Србија обавезала, на првом месту Конвенције о статусу избеглица и Европске конвенције о људским правима.

Присутни су у последњем делу радионице упућени у начин тестирања, омогућена им је регистрација на сајту и пружени одговори на бројна питања у вези са провером стечених знања и издавањем сертификата по успешно урађеним тестовима.

Крај радионице био је посвећен коментарима присутних, њиховим сугестијама и предлозима. Похвале је, између осталих, упутила Миленка Милошевић, директорка Канцеларије за азил Републике Србије, која је догађају присуствовала заједно са службеницима Канцеларије. Она је истакла његов значај и практичну корист за поступање службеника Канцеларије. Душан Аралица из УНХЦР-а, рецензент Приручника, нагласио је да Приручник заслужује да се нађе на столу сваког државног службеника и функционера који се у оквиру својих овлашћења бави облашћу азила и миграција.

И остали утисци су били изузетно позитивни и похвални, а разговор о Приручнику и Онлајн курсу настављен је у пријатној атмосфери по завршетку радионице.