У фокусу > Вести 05.03.2018.

Почиње обука тренера за рад у Тренинг центру за миграције

У оквиру пројекта „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“, који ИОМ Канцеларија у Србији спроводи уз подршку Амбасаде Велике Британије, предвиђена је реализација тренинга за различите пружаоце услуга на терену, која би их оснажила за рад са рањивим групама, са фокусом на жене и децу.

На основу припремљених материјала (Приручник за заштиту миграната и речник, Програм обуке за тренинге за рад са осетљивим групама и Водич за рад на терену), планирана је обука за 15 тренера коју пролазе представници запослених у КИРС-у и ИОМ мобилним тимовима.

На овај начин биће обучена и оформљена прва група тренера који ће бити подршка различитим групама професионалца у раду на терену у циљу заштите посебно осетљивих група миграната – жена, деце и малолетника без пратње.

Уједно, ово ће бити прва група тренера, који ће у оквиру новог Тренинг центра за миграције у Пландишту учествовати у развију нових методологија које могу да унапреде вештине пружалаца услуга на терену.

За реализацију тренинга на терену користиће се „Приручник за заштиту миграната у Републици Србији“, „Програм обуке“, и практични водич „Заштита избеглица и миграната на терену“, пратећи документ који служи као подршка како будућим тренерима, тако и пружаоцима услуга. Сви наведени материјали креирани су у оквиру пројекта уз сарадњу са међународним партнерима као што су УНИЦЕФ УНФПА и УНХЦР.

 

Програм ће бити реализован као тродневна обука, 19-21. март, са следећим циљевима/фокусима:

  1. Упознавање учесника са међународним и националним законским оквиром заштите миграната и указивање на мандате и стандарде који различити актери треба да испуњавају у процесу пружање подршке мигрантима на путу кроз Србију.
  2. Упознавање учесника са начинима за идентификовања остетљивих група и механизмима заштите који се примењују на терену
  3. Припрема учесника за спровођење програма са фокусом на тренерским вештинама.